1. Thanh toán trực tiếp tại công ty
  2. Giao hàng thanh toán qua ngân hàng chuyển khoản qua các tài khoản

1. Tài khoản Vietcombank

Số TK : 0021000305733

Chủ TK: Đinh Văn Cảng