Chính sách đổi trả hàng

Chính sách đổi trả hàng

 

Nhằm đảm bảo tính khách quan và rõ ràng hơn cho khách hàng khi lựa chọn mua laptop cũ. Cklaptop có áp

dụng chính sách và quy định về việc đổi trả hàng như sau:

 

1. Khách hàng mua máy về dùng trải nghiệm, test máy trong 10 ngày đầu tiên.- Nếu sản phẩm phát sinh lỗi phần cứng do nhà sản xuất sẽ được sẽ được đổi ngay sang máy khác hoặc hoàn

trả đủ 100% số tiền đã mua bán đầu.

 

- Nếu cảm thấy không ưng sản phẩm đã mua sẽ được đổi sang sản phẩm khác tương đương tầm tiền hoặc cao

hơn (giữ nguyên giá sản  phẩm cũ)

 

 2. Trong 10 ngày đầu tiên mua máy quý khách không thích dùng nữa, hoặc cần bán lại vì lí do cá nhân

Shop sẽ tính mức nhập lại như sau:

 

- Sản phẩm có giá trị từ 10 triệu trở xuống sẽ giảm 10% so với giá mua ban đầu (quá 10 ngày trở ra sẽ áp dụng

theo giá thị trường)

 

- Sản phẩm có giá trị từ 10-15 triệu sẽ giảm 12% so với giá mua ban đầu (quá 10 ngày trở ra sẽ áp dụng theo giá

thị trường)

 

- Sản phẩm có giá trị từ 15 triệu trở lên sẽ giảm 15% (quá 10 ngày trở ra sẽ áp dụng theo giá thị trường)